Çocukluk çağının en sık rastlanan ve en önemli fiziksel rahasızlıktır.Gelişmesini tamamlamamış beyinde oluşan lezyon sonucunda gelişen ilerleyici olmayan fakat çocuk büyüdükçe değişik klinik tutulumlarla karşımıza çıkan bir tablodur.

Serebral palside gözlenen hareket sistemine ilişkin sorunlar; nöromotor gelişme geriliğine bağlıistemli motor kontrolün olmayışı,spastisite,kontrol edilemeyen istemsiz hareketler,ataksi,denge bozukluğunun yanı sıra,yıllar içinde ortaya çıkan sekonder sorunlar olarak sıralanabilir.Motor fonksiyonlarda bozukluğun yanında,sensoryal disfonksiyon,nistagmus,mental retardasyon,öğrenme güçlükleri,davranış bozuklukları ve dil konuşma bozukluklarıda görülebilir.

Fizyoterapide amacımız ;serebral palsili çocuklarda kas gücü,kas endüransı ve eklem hareket açıklığını arttırma,deformitelerden korunma,günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık ve çevreyle etkileşimini sağlamaktır.Kas gücünün arttırılması için progresif egzersizler,izometrik-izokinetik  egzersizlerin eğitimi gerekir.Eklem ve yumuşak dokuların korunması için eklem hareket açıklığı egzersizleri yapılmaktadır.