Özel Eğitime İhtiyacı olduğunu düşündüğüm bir çocuğum var.Kurumunuzdan ücretsiz eğitim almak için ne yapmalıyım?

Eğer çocuğunuz henüz okul öncesi dönemde (0-6 Yaş) ise bu tür bir eğitime ihtiyacı olup olmadığının tespiti için sağlık kurulu raporu vermeye yetkili bir hastanenin “çocuk psikiyatri” bölümlerinde tıbbi tanılama sürecine girmesi gerekiyor. Burada özel eğitime ihtiyacı olduğu tespit edildiğinde çocuğunuza özel eğitim desteği alabilmesi yönünde bir rapor hazırlanacak.(Aile hastaneye başvurmamış ve bilgi almak amacıyla kurumumuza gelmiş ise;çocuğa önce eğitsel bir değerlendirme yaparak aile ile bu bilgiyi paylaşırız.Çocukta yaşıtlarına göre bir gelişimsel gerilik söz konusu ise hastaneye yönlendiriyoruz.Eğer çocukta gelişimsel gerilik yoksa aileden alınan bilgiler doğrultusunda uygulanan davranışlardaki yanlışlar için aile bilgilendirilmesi yapılır.Ayrıca gerekirse psikoloğumuzla ailenin görüşmesi sağlanır.) Eğer çocuğunuz okula gidiyorsa ise sınıf öğretmeni ve okulunuzun rehberlik servisi ile iletişime geçmeniz ve yönlendirmelerini uygulamanız uygun olacaktır. Okuldaki rehber öğretmenin değerlendirmesi sonucunda çocukta sınıf düzeyine göre gerilik tespit edilmesi halinde okulun bağlı bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezinden çocuk için randevu alacaktır.   (RAM) çocuğa bazı testler uyguladıktan sonra özel eğitim alması konusunda karara varırsa sizi hastaneye yönlendirecektir. Çocuk psikiyatri bölümü tanı koyduktan sonra hastaneden sağlık kurulu raporu almanız gerekmektedir.Sağlık kurulu raporunuz çıktıktan sonra ücretsiz eğitim raporu için RAM’ dan randevu almanız gerekmektedir. Çocuğunuzun eğitimsel değerlendirmesini yapan rehberlik ve araştırma merkezi görüş ve önerileri sonucu Kurul çocuğunuzun özel eğitime ihtiyacı olduğu yönünde bir karar alırsa tarafınıza verilen raporla istediğiniz yerden çocuğunuza özel eğitim desteği alabiliyorsunuz.

Çocuğumun özel eğitim hizmetinden faydalanması için ücret ödemem gerekiyor mu?

Sosyal güvencesi olsun veya olmasın tüm bireylerin özel eğitim hizmeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Sizden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Çocuğumun özel eğitim alabilmesi için çıkarılan rapor gelecekteki hayatını etkiler mi?

Özel Eğitim için alınan sağlık kurulu raporu ve özel eğitim değerlendirme kurul raporları süreli raporlardır. Bu rapor sürelerinin sonunda çocuklar yeniden değerlendirilir ve ihtiyaçları varsa rapor süreleri uzatılır. İhtiyacı yoksa raporlar yenilenmez

Kurumuzda eğitime başlama süreci nasıl ilerler?

Kurumumuza görüşmeye gelen velimizle ilk görüşmede öncelikle çocuk hakkında bilgi alınır. Çocuğun takvim yaşı ve tanısı öğrenildikten sonra ailenin tanı hakkında sahip olduğu bilgiler not alınır. Bu bilgiler doğrultusunda eksik veya yanlış bilgiler varsa aile bilgilendirilmesi yapılır. Çocuğun performansı çeşitli testlerle ölçülür. Ailenin önceden vermiş olduğu bilgiler ve öğrencinin sahip olduğu performans karşılaştırılarak sonuç aileyle paylaşılır. Öğrencimiz, tanı ve ihtiyaçlarına göre alanına yönelik uygun öğretmenlere yerleştirilir. Öğretmenlerimiz ihtiyaca göre aileyi de derslere alıp, uygun çalışma yöntemlerini aileye öğretir. Öğretmenlerimiz öğrencinin gelişim sürecinde her dersten sonra velilerimizle bilgi alışverişinde bulunurlar.