Fizik tedavide amacımız;doğuştan ve sonradan ortaya çıkan kas - iskelet sistemi ve nörolojik hastalıkların tedavilerinin planlanması ve uygulanması konularını içermektedir. Bireyin mevcut kapasitesinin korunması ve potansiyeli dahilinde günlük yaşama katkıda bulunacak fonksiyonların doğru hareket paternleri ile kazandırılması hedeflenir. Bilimsel ve bilinçli yaklaşımlarımızla bireyin daha bağımsız bir yaşama kavuşması sağlanabilir.Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yaklaşımlarının başında bireyin değerlendirilmesi önemlidir.Her bireyin tedavi ve rehabilitasyon programı farklılıklar gösterir.Bireye özel planlanan programda aile ile birlikte çocuğun anemnezi alınarak;bireyin yaşı,mental kapasitesi,mobilite düzeyi ve okul durumu göz önüne alınarak fizyoterapistlerimizle birlikte uygun tedavi programları planlanır.