Her anne-baba gibi, özel eğitime ihtiyaç duyan bireyin ailesi de çocuğunun gelişim dönemlerine uyum sağlaması ve kendi duygu ve düşüncelerini aktarması için psikolojik danışmanlık almalıdır. Aile danışmanlığı, ailelerin kendi duygu ve düşüncelerini tanımasının yanı sıra, çocuklarının da duygu ve düşüncelerini anlamalarına yardımcı olur. Aileler tanımlanan duygu ve düşünceler aracılığı ile çocukları ile etkili iletişim kurma konusunda bilgilendirilir. Merkezimizde, çocuklarının büyüme sürecinde, fiziksel ve duygusal olarak yıpranan aileler, sorunlarını dinleyecek, anlayacak ve kendilerini yönlendirebilecek uzman terapistten aile danışmanlığı ve aile eğitimi hizmeti almaktadır.

Özel eğitim ve rehabilitasyon sürecinde içsel motivasyon ve duygu durumu bireylerin hayatını ve gelişimini etkiler.

Psikolojik Danışmanlık; özel eğitime ihtiyacı olan kişilerin,

  • Kendisi ve çevresi ile ilgili farkındalık kazanmasına,
  • Problem çözme yeteneklerini geliştirmesine,
  • Çevresi ile sağlıklı ilişki kurmasına,
  • Toplumsal yaşam becerisine katkı sağlamasına
  • Kendine uygun seviyede kapasitesini geliştirmesine

destek sağlamaktadır. Yapılan hizmetler sonrasında kişinin eğitime ve gelişime olan motivasyonu arttırdığı gibi, duygusal durumu da olumlu olarak değişmektedir.

Çocuklarımızın davranışlarının altında yatan duygu ve düşünceleri anlamak, problemli davranışın önüne geçmede etkili olmaktadır. Kişiye özel hazırlanan eğitim programlarının, özel olarak yetiştirilen uzman tarafından verilmesi kişinin gelişimini hızlandırmaktadır.

Örgün eğitime devam eden, kreş ya da anaokuluna giden çocukların yetersizlikten etkilendiği bilinmektedir. Yaşanan güçlüklerin belirlenmesi, yetersizliklerin tanımlanması ve müdahale edilmesi, kreş ve okullarla işbirliği halinde çalışılması çocukların davranışsal ve gelişimsel süreçlerini olumlu etkiler. Psikolojik danışmanlık hizmetimizin amaçlarından biri de çocuklarımızı okul sürecine hazırlamak ve sosyal hayata adapte olmalarına sağlamaktır.