Psikolojik danışma, bireylerin kendilerini tanımalarını, güçlü ve zayıf yönlerini fark ederek yaşadıkları problemleri etkili biçimde çözmek amacıyla, yüz yüze bir ilişki süreci içinde sunulan ve duyuşsal yönü ön planda olan profesyonel bir yardım hizmetidir. Amacı, bireyin karar verme ve problem çözme becerisini geliştirerek kişisel gelişimini sağlamaktır. Psikolojik danışmanın kendine özgü çeşitli kuram,teknik ve ilkeleri vardır. Psikolojik danışma hizmeti,ancak bu alanda yetişmiş ve yeterliliği olan uzman kişiler tarafından sunulur. Dolayısıyla psikolojik danışma hizmetini vermek diğer rehberlik hizmetlerine göre uzun süreli bir eğitimi gerektirir. Bu hizmetin okulda sunulan tüm rehberlik hizmetleri içinde önemli bir yeri vardır. Çünkü diğer hizmetlerin etkililiği,psikolojik danışmadaki anlayış ve ilkelerin diğer tüm rehberlik hizmetlerine yansıması beklenir.

  • Bireysel Psikolojik Danışmanlık
  • Tutum ve Davranış Bozuklukları (altını ıslatma, yalan söyleme)
  • Tuvalet Eğitimi
  • Davranış Değiştirme
  • Çocuklarda Kaygı Bozukluğu
  • Tırnak Yeme
  • Okul Öncesi Dönemde Özel Eğitim
  • Bireysel Ergen Danışmanlığı
  • Sınav Kaygısı