Engelli birey için hazırlanmış rehabilitasyon ve eğitim planı doğrultusunda bir mesleki personel ile birebir yapılan ve engelli bireyin tüm gelişim alanlarının bir bütün olarak desteklendiği en az 40 dakikalık çalışmadır.

Her çocuk bireysel özelliklerine göre eğitime alınır. Bu özelliklerin saptanması için değerlendirmeler yapılarak, elde edilen bulgulara göre çocuğun bulunduğu gelişim basamağından başlanarak adım adım çalışmalar planlanır. Yıllık amaçlar, kısa dönemli hedefler ve aylık bireyselleştirilmiş eğitim programları belirlenerek çalışmaya devam edilir. Çalışmalar aylık gözlem ve süreç raporları ile kayıt altına alınır.

Özel eğitim gerektiren birey; çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireydir. Kurumumuzda yapılan bireysel eğitim çalışmalarında

Bireysel Eğitimdeki Amaç:

  • Öz bakım becerilerini geliştirmek,
  • Bağımsızlığını ve öz güvenini desteklemek
  • Eğitim yeterliliklerini artırmak
  • İletişim becerilerini ve sosyal gelişimini desteklemektir