Engelli çocuklarımızın yaşadıkları en büyük zorluklar arasında sosyalleşmeleri ve topluma uyum sağlayabilmeleri için gerekli okul ve grup ortamlarının sağlanmasında yaşanmaktadır.
Grup eğitimi çocuğun yaşıtları ile birlikte iletişim kurmasını, bireysel eğitimde kazandığı davranışları genellemesini, grup oyunlarına katılmasını, sosyal becerilerin gelişmesini sağlamak amacıyla yapılır.
Gelişim seviyeleri birbirine yakın 5-8 çocuktan oluşan gruplarla yapılan çalışmalar en az 2 eğitimci ile yürütülür. Çocukların ortak gereksinimleri doğrultusunda aylık çalışma programı belirlenir 4 saat süren gruplarda engelleri birbirlerinden farklı ancak gelişim düzeyleri birbirlerine yakın olan çocuklar bir arada eğitim alırlar.

Grup Eğitiminde Amaç; 

  • Özbakım becerilerini geliştirmek,
  • Yapacağı işin sorumluluğunu almayı ( tamamlama ve takip) öğrenmek,
  • Komut alma ve sıra almayı öğrenmek,
  • Özgüvenini geliştirir,
  • Toplumsal kuralları öğrenir ve uygulamaya alışır.
  • Sosyal davranışlar kazanır.